Home » Wizytówki

Politechnika Poznańska

Uczelnia techniczna, dobrze rozpoznawalna w Europie, gwarantująca wysoki poziom kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych. Wyższa uczelnia techniczna kształcąca w trójstopniowym systemie studiów (inżynierskie – I stopień, magisterskie – II stopień, doktoranckie – III stopień) ECTS (European Credit Transfer System – Europejski System Punktów Kredytowych).

Kontakt

Dział Spraw Naukowych
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61-665-3696, -3520, -3618, fax. 61-665-3672
e-mail: Dzial.Badan@put.poznan.pl

http://www.put.poznan.pl/