Home » Wizytówki

Politechnika Częstochowska

WYKAZ STANOWISK LABORATORYJNYCH DO BADANIA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH W NOWO TWORZONYCH LABORATORIACH PV

  1. Wyznaczanie: zależności prądu fotoogniwa od natężenia oświetlenia, charakterystyk prądowo-napięciowych fotoogniwa dla różnych wartości natężenia oświetlenia, oporu wewnętrznego oświetlonego fotoogniwa:

– pomiar wpływu natężenia promieniowania i temperatury na parametry i moc znamionową

  zgodnie z PN-EN 61851-1.

  1. Wyznaczanie charakterystyki mocy elektrowni fotowoltaicznej:

– wyznaczanie energii znamionowej zgodnie z PN-EN 61851-1

  1. Badanie, jakości energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownię fotowoltaiczną:

– pomiary miernikiem, jakości energii;

– wyznaczanie zawartości harmonicznych napięcia;

– wyznaczanie zawartości harmonicznych prądu;

– rejestracja przebiegów czasowych napięcia i prądu.

  1. Sterowanie polem rozdzielni elektrowni fotowoltaicznej za pomocą urządzenia uREG:

– zapoznanie się z procedurą obsługi i programowania urządzenia uREG;

– pomiary napięcia;

– pomiary prądu;

– sterowanie polem rozdzielni.

  1. Badania algorytmu maksymalnego punktu mocy (MPPT) elektrowni fotowoltaicznej:

– zadawanie krzywych sterowania algorytmu MPPT w przekształtnikach;

– wyznaczanie charakterystyki mocy dla różnych krzywych sterowania algorytmu MPPT.

  1. Badanie prądu upływu systemu fotowoltaicznego:

– określenie bezpieczeństwa i wydajności instalacji fotowoltaiczne dla wybranego układu uziemionego lub izolowanego;

– pomiar rezystancji izolacji przed dołączeniem do sieci.

 

Wszystkie dane pomiarowe będą gromadzone przez dedykowany system VisionBMS. Do ich pobierania,
a także do współpracy z urządzeniem uREG wykorzystywane będzie odpowiednie oprogramowanie EasySolar oraz infrastruktura teleinformatyczna wydziałowej sieci LAN i sieci Internet.

Do pobierania danych bezpośrednio z urządzeń pomiarowych wykorzystywane będą komputery przenośne wraz z odpowiednim oprogramowaniem EasySolar.

Laboratoria będą wyposażone również w kolorowe drukarki sieciowe służące do drukowania wyników pomiarów i obliczeń. Projektory multimedialne, które również będą podstawowym wyposażeniem laboratoriów będą służyły do wizualizacji danych podczas seminariów i wykładów naukowych.

Kontakt

Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa
tel.: (34) 3250 822, fax: (34) 3250 823

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Paweł Matuszczyk
tel.: 0-888-588-000
e-mail: pawelmatuszczyk@windowslive.com

dr inż. Janusz Flasza
tel.: 0-507-373-116
e-mail: januszflasza@o2.pl

http://www.el.pcz.pl/