Home » O Nas

Dolina Fotowoltaiki tworzy platformę do wzmocnienia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Dolina Fotowoltaiki ma zapewnić powstawanie nowych, innowacyjnych produktów, dostęp do know-how, wymianę wiedzy oraz rozwój współpracy między członkami powiązania.

Serce Doliny Fotowoltaiki leży w stolicy Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem Doliny Fotowoltaiki jest wzrost innowacyjności członków powiązania kooperacyjnego dzięki współpracy, opartej o transfer wiedzy, technologii, wymianę doświadczeń i kooperacji z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi, ośrodkami badawczo–rozwojowymi.

 

Zadania szczegółowe:

  • Tworzenie nowych produktów w oparciu o know how członków powiązania oraz transfer technologii
  • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Uczestników poprzez efektywny transfer wiedzy, kontaktów, referencji oraz technologii między podmiotami powiązania
  • Zapewnienie dogodnych warunków do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań w zakresie kompleksowej oferty na systemy fotowoltaiczne
  • Pokonywanie barier współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Uzyskanie efektu synergii w ramach kooperacji Uczestników
  • Ograniczenie ryzyka związanego z wprowadzaniem przez Uczestników innowacyjnych usług lub produktów
  • Zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności Uczestników
  • Ułatwienie współpracy między Uczestnikami oraz z instytucjami zewnętrznymi, w tym z zagranicy
  • Ułatwienie dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej
  • Promocja całego powiązania

Członkiem „Doliny Fotowoltaiki” może zostać przedsiębiorstwo lub instytucja związana z przemysłem Fotowoltaiki w Polsce, posiadająca rekomendację przynajmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.