Home » Aktualności

Dotacje OZE dla przedsiębiorców

oze dla przedsiębiorców

fot. bordersolar, flickr.com

Wiele mówi się na temat dofinansowań na zieloną energię dla osób fizycznych, jednak co z dotacjami OZE dla przedsiębiorców? Temat ten zazwyczaj przyciąga mniejszą uwagę niż popularny „Prosument”.  W III kwartale 2015 roku NFOŚiGW uruchomił nabory wniosków do programów Bocian, Kawka i E-KUMULATOR. Oferowane formy wsparcia to najczęściej niskoprocentowe pożyczki. Wiele (w szczególności wytwórczych) firm zobowiązanych jest do działa%